Het project bevat hoofdzakelijk de deliverables:

  • Lessons learned
  • Demonstrator

Lessons learned

Gedurende het project zijn een aantal zaken naar voren gekomen. Dit betreft zowel technische- als conceptuele complexiteiten. Deze zaken zijn vastgelegd als lessons learned. Dit document is te vinden via: Lessons learned

Demonstrator

De demonstrator maakt gebruik van de stelselcatalogus basis registraties. Hierin staan de relaties beschreven tussen de verschillende objecten binnen de basisregistraties. Datasets die niet beschreven worden in de stelselcatalogus, worden toegevoegd aan een zogenaamde extensie. Deze extensie bevat de data die niet in de stelselcatalogus zit, maar volgt wel dezelfde structuur. Hierop is een configuratie geschreven. Die beschrijft de verschillende API's die er zijn en welke API data verstrekt over welk object in de stelselcatalogus. In de configuratie is daarnaast beschreven hoe dat de resultaten van een API omgezet moeten worden naar JSON-LD, dit een semantisch rijk formaat. Hiervoor CARML gebruikt. In de demonstrator zijn webservices voor gebouwen (Verblijfsobjecten) en wegen toegevoegd. Als ingang in het proces wordt de URI voor het type meegegeven zoals deze in de stelselcatalogus staat. Hierop worden de relaties gevolgd naar andere objecten en op basis van de configuratie kan zo van API naar API gezocht worden. Geografisch zoeken gaat op een net iets andere maar vergelijkbare manier. Bij geografisch zoeken, wordt op de geselecteerde locatie of object een circkel gemaakt met een straal van 500 meter. Op basis van geografische relaties in de extensie op de stelselcatalogus wordt bepaald welke objecten geografisch gerelateerd mogen worden. Dit voorkomt dat alle objecten binnen deze straal gezocht worden. Uiteindelijk zou dit de demonstrator onbruikbaar maken. De gevonden objecten worden wederom omgezet naar linked data en gekoppeld aan het begin object met een nearby relaties.