Doel Disgeo:

Gebruikers denken meestal niet in datasets, maar in data die op allerlei manieren verbanden met elkaar heeft en te combineren is. In het NEN3610 stelsel en het stelsel van basisregistraties is tot nu toe wél gedacht in datasets. Informatiemodellen zijn in zekere zin silo’s die alleen de semantiek van een bepaalde sector standaardiseren, maar niet in samenhang met de informatie van andere sectoren zijn gemodelleerd. Deze samenhang is er in werkelijkheid echter wel. Linked data is een uitermate geschikte techniek om deze semantische samenhang vast te leggen zodat de data zelf ook geïntegreerd kan worden.


Demonstrator

In deze demonstrator zijn de onderstaande 4 user stories uitgewerkt. De user stories zijn onderverdeeld onder de categorieën: administratieve relaties en geografsche relaties. Administratieve relaties zijn directe relaties tussen objecten. Geografische relaties worden gevormd tussen objecten die binnen een straal van 500 meter bij elkaar in de buurt liggen.

Tijdens de demonstrator is getracht zoveel mogelijk data te gebruiken aansluitend op de user stories. Echter is niet alle data als open data beschikbaar en is dit niet altijd mogelijk geweest. Door middel van de knop kan tussen de relaties gewisseld worden. Hierdoor zullen de resultaten veranderen die de demonstrator terug geeft.

User Stories

Categorie 1: administratieve relatie Als energieadviseur Wil ik gegevens over o.m. de oppervlakte, leeftijd/bouwjaar, gebruiksfuncties, monumentstatus, waarde/staat van onderhoud van een gebouw, Zodat ik een goed advies kan gegeven over de verduurzaming van dit gebouw. Als planner van zwaar transport Wil ik gegevens over o.m. de voertuigtype, rijrichting, doorrijhoogte, breedte, maximale belasting, snelheid en wet- en regelgeving van dit stukje weg weten, Zodat ik weet of ik met dit voertuig langs dit stukje weg mijn route kan plannen.
Categorie 2: ruimtelijke relatie Als potentiele koper van een woning wil ik gegevens over o.m. geluidsbelasting, openbaar groen, parkeerplekken, winkels, risico-objecten, scholen, coffeeshops, zodat ik weet of de omgeving van deze woning bij mij past. Als hulpdienst wil ik gegevens over o.m. (oppervlakte)water, scholen/kinderopvanglocaties, vitale infrastructuur in de omgeving van een incident op de openbare weg met een gevaarlijke stof, zodat ik weet welke organisaties ik moet waarschuwen.

Feedback

Feedback op de demonstrator is welkom en kan achtergelaten worden op het GeoForum. De documentatie en sourcecode van de demonstrator zijn te vinden op de Github.